Program ini dicetuskan bertujuan memperkenalkan pelajar kepada bidang seni pembuatan seramik selari dengan perkembangan teknik dan kemahiran terkini. Pelajar akan diberi peluang menerokai kerjaya di dalam bidang seni seramik. Program ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan pembuatan seramik studio, seramik arca dan seramik industri. Pelajar akan diberi pengetahuan dan kemahiran secara teori dan amali (hands on) mengenaik teknik dan kaedah latihan pembelajaran khas mengikut kesesuaian pelajar